Bij Geldrop Runners hebben verschillende commissies  eigen taken.
Met uitzondering van de kascommissie hebben alle commissies hun eigen pagina en
daaraan gekoppeld hun eigen contactformulier.
Het contactformulier is alleen voor leden beschikbaar.

Hieronder ziet u de verschillende commissies benoemd.


Kas Commissie
:
Jack van de Sanden
Chris Lasaroms