Bestuur 

Vacant
(Voorzitter)

 

 

 

 

 

 

 

Noam Schipper
( Vice Voorzitter)
noam
Edwin Baden
(Secretaris) contact
edwin
Hans Sanner
(Penningmeester)
hans

Het bestuur streeft ernaar een stabiele, veilige, plezierige en vriendelijke trainingsomgeving te creëren, zodat hardlopers van elk niveau hun persoonlijke doelstellingen kunnen verwezenlijken en ter promotie van een gezonde leefwijze. Het bestuur is zich bewust van de verschillende achtergronden binnen groepen mensen en tussen groepen onderling, we respecteren die en we zijn er sterk van overtuigd dat deze diversiteit een verrijking is voor onze vereniging.

Het bestuur ondersteunt onderlinge saamhorigheid door communicatie, door deelname van onze leden in commissiewerk, hardloopevenementen, bestuursfuncties en gezelligheidsevenementen. Het bestuur moedigt de leden aan deel te nemen aan en geld in te zamelen voor goede doelen ten behoeve van de plaatselijke gemeenschap.

Het bestuur vergadert één keer per maand om ervoor te zorgen dat alles binnen de club soepel loopt. Feedback, opmerkingen en voorstellen van de leden zijn altijd welkom.