Lief & Leed commissie

De Lief & Leed commissie heeft als doel om medelopers en –loopsters bij leuke en minder leuke gebeurtenissen aandacht te schenken door middel van een bezoek, telefoontje, kaartje of e-mail. Daarnaast onderzoekt de commissie o.a. waarom leden niet meer komen trainen of hun lidmaatschap opzeggen en wordt er gezocht naar manieren om nieuwe leden bij de club te betrekken.

Commissieleden :
Kim Walraven (voorzitter)