Reglement Cross competitie Geldrop Runners
2014 -2015, categorie RECREANTEN.

Lange cross (ca 8 km) en
Korte cross (ca 4 km)

Per categorie lopen de dames en de heren dezelfde afstand. Het klassement wordt gemaakt in de categorieën: dames en heren. Per categorie krijgt elke atleet punten voor de plek waarop deze eindigt. 1e plek 25pt, 2e plek 24pt, 3e plek 23pt etc.Tijden worden naar leeftijd gecorrigeerd volgens de tabel www.howardgrubb.co.uk/athletics/wmalookup06.html. Kijk in de Excel file bij M 10km of F 10km (regel 60). Leeftijd op 31-12-2014 is maatgevend. Bij deelname aan meer dan 5 crossen tellen de 5 beste resultaten. Iedereen komt in het eindklassement ongeacht het aantal gelopen wedstrijden. Prijs voor de winnaar Lange Cross en de winnaar Korte Cross bij zowel de dames als bij de heren. Als meerdere atleten hetzelfde puntentotaal hebben, bepaald als eerste het aantal gelopen wedstrijden de klassering De deelnemer die het puntenaantal in de minste wedstrijden heeft behaald wordt het hoogste geklasseerd. Is er dan nog een gelijke stand dan bepalen de onderlinge wedstrijden de klassering. De atleet die de meeste onderlinge duels heeft gewonnen wordt het hoogst geklasseerd. Voor overige zaken niet benoemd of voorzien in bovenstaand reglement is het organisatiecomité verantwoordelijk.