Geschiedenis

De oprichtingsvergadering van Geldrop Runners vindt plaats op woensdag 15 augustus 2007. Toen werd nog in de uitnodiging vermeld: oprichting van lopersgroep ????? Aanwezig zijn 49 leden, die geïnteresseerd zijn om lid te worden bij een nieuwe hardloopvereniging in Geldrop. Het thuishonk wordt ( na lange geheimzinnigheid en speculaties hierover) Geldrop Banen. Er melden zich direct 45 leden aan. Vooruitstrevend wordt van start gegaan. Vanaf donderdag 16 augustus 2007 zal er getraind gaan worden vanaf de thuisbasis bij Geldrop Banen. Op 1 oktober 2007 wordt ten overstaan van notaris Kessels uit Asten formeel Geldrop Runners opgericht .

Het eerste bestuur wordt gevormd door:
– Jos Jansen (voorzitter)
–  Wim Mertens ( vice voorzitter)
–  Hans Jaspers (penningmeester)
–  Jasper van de Toorn (secretaris)
–  Jo Bindels.

Dit bestuur heeft in de aanloop en voorbereidingen van Geldrop Runners heel veel werk verricht. Ik mag wel zeggen, dat zonder dit bestuur ( zonder andere tekort te doen) Geldrop Runners niet was uitgegroeid tot de vereniging die het nu is. Zij waren de pioniers, die op zoek gingen naar een geschikte lokatie, potentiële leden benaderden en gestalte hebben gegeven aan de start/ vormgeving en eerste jaren van Geldrop Runners. Hartelijk dank daarvoor.

Wie herinnert zich niet het feest bij Wim Mertens waar we met zijn allen proosten op de start van Geldrop Runners. Wim nogmaals hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. Het was geweldig hoe te zien, dat de club van lopers zo hecht was en georganiseerd verder ging. Er was een enorme cohesie.

De trainingstijden worden, (hoe kan het ook anders) de dinsdag en donderdagavond om 19.00 uur en zondagmorgen om 09.00 uur. Piet Waterschoot, bogend op een decennialange carrière in de loopsport en een doorwrochte trainer wordt de hoofdtrainer. De vereniging is geboren. Het trainingsteam krijgt gestalte en er worden commissies opgericht die verantwoordelijk worden voor:

– De trainingen op de dinsdag-, donderdagavond en zondagmorgen
– De wedstrijden, zoals de Get running Wolsvenloop en de jaarlijkse champagneloop
– De website als informatiemedium
–  De kleding:met de kleding zijn we spraakmakend aanwezig tijdens wedstrijden en trainingen
– De activiteiten voor het sociale gebeuren
– Sponsoring als financiële ondersteuning
– Lief en leed, voor de betrokkenheid richting de leden
– Onafhankelijke adviescommissie

De structuur van Geldrop Runners krijgt gestalte. Ons eigen logo wordt ontworpen, er wordt een huishoudelijk reglement opgesteld, clubkleding wordt speciaal voor Geldrop Runners ontworpen en aan de muur van Geldrop Banen komt prominent “running” te hangen.

We beschikken over een mooie ruime accommodatie, kleedruimte, douches, bar, met voldoende trainingsmogelijkheden in de bossen. Jasper zorgt voor de kilometer aanduidingen op de twee industrieterreinen in Nuenen, waar in de wintermaanden getraind wordt.

Wat kan een startende vereniging zich nog meer wensen.

Geldrop Runners krijgt een gezicht en groeit in ledenaantal. Op woensdagavond 20 augustus 2008 wordt de eerste eigen wedstrijd georganiseerd:” Get running Wolsvenloop”.

Op 1 juni 2008 is het ledental uitgegroeid naar 87 leden.

Er worden diverse activiteiten geïnitieerd, die op de dag van vandaag nog traditioneel in het jaarprogramma zijn opgenomen, zoals de Limburgtraining, Vaals Venlo, de champagneloop, after marathon party en het maandelijkse happy hour.

Na ruim een jaar vanaf de Geldrop Banen te hebben getraind, wordt de eerste grote hobbel genomen. In de extra algemene ledenvergadering van 2 februari 2009 wordt besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe lokatie en dat we afscheid zullen nemen van Geldrop Banen.

De voorwaarden van de nieuw te zoeken traingingslokatie waren: lokatie moet voldoende faciliteiten bieden. De lokatie moet kwalitatief op orde zijn Er moet de mogelijkheid zijn voor het sociale gebeuren.

Er worden gesprekken gevoerd met het bestuur van Hockey Geldrop. Echter Hockey Geldrop wil dit proces zeer zorgvuldig doorlopen. De klok tikt verder. Gelukkig dient de oplossing zich aan. Tennisvereniging de Mast wil tot eind augustus 2009 hun accommodatie aan ons ter beschikking stellen. Grote dankbaarheid hiervoor.

Vanaf 17 maart 2009 wordt er getraind vanaf tennisvereniging de Mast.

Een hele mooie en zeldzame periode breekt aan. We worden zeer gastvrij ontvangen door de leden van tennisvereniging de Mast. We wisten vooraf dat het een tijdelijke oplossing was, maar waren al lang blij dat we een tijdelijke onderkomen hadden gevonden. We kunnen terugkijken op een hele gezellige periode bij de mast. Het was wel even wennen.

De ruime kleedruimte bij Geldrop Banen wordt ingeruild voor een kleedruimte van een paar vierkante meter, met afwisselend extreem warm en koud water. waarbij er in etappes van de douches en kleedkamer gebruik gemaakt kon worden. We spreken nog vaak over deze ludieke periode. Het had wel wat.

De nodige lobbywerkzaamheden van een aantal leden met Hockey Geldrop werpt haar vruchten af. Vanaf september 2009 wordt voor een proefperiode van een jaar getraind vanaf Hockey Geldrop op sportpark ‘ de Bronzenwei, bij Hockey Geldrop. Een omgeving die voldoende trainingsmogelijkheden biedt, een mooie accommodatie met een eigen kantine. Bij Hockey Geldrop en tennisclub de Helze worden we gastvrij ontvangen.

In september 2010 is de proeftijd voorbij en Hockey Geldrop besluit dat de samenwerking voor onbepaalde tijd gecontinueerd wordt. Aan de muur wordt ons eigen bord met logo opgehangen.

Al met al, waren de eerste vijf jaren zeer bijzonder. In vijf jaar tijd, hebben we gebruik gemaakt van maar liefst drie accommodaties. Geldrop banen, Tennisvereniging De mast, Hockey Geldrop en Tennisclub De Helze hartelijk dank daarvoor. We zijn een professionele vereniging, met betrokken leden en sponsoren geworden.

Zonder andere betrokken leden tekort te doen wil ik de drijvende krachten in de commissies ( Hans, Annas, Marc, Jack Ad, Friedel, Rachel, Jos, Frank, Theo, Piet, Leonie, Onno, Michel, Janneke en (oud) bestuursleden Jasper, Inge, Angera, Hans, Eric, Wim, Frans ) en degene die ik vergeten ben, hartelijk danken.

Hartelijk dank voor jullie inzet in deze vijf jaren.

Het ledenaantal is vrij stabiel gebleven. Nieuwe leden melden zich aan, maar helaas zeggen leden ook op. In vijf jaar tijd hebben in totaal circa 150 aanmeldingen gehad, maar helaas ook circa 70 afmeldingen.

Laten we zo doorgaan op de weg die ingeslagen is; een leuke, gezellige vereniging, die traint volgens de souplesse methode en waar op een professionele wijze getraind wordt. Laten we er samen voor zorgen dat Geldrop Runners een laagdrempelige vereniging blijft, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt; nieuwe leden, de startende loper, de wedstrijdloper en de gezelligheidsloper, waar inspanning en ontspanning onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en waar de leden een goede binding met de vereniging hebben.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een vereniging, met verschillende nationaliteiten, met lopers uit Nederland, België, Schotland, Wales, Engeland, Somalië en Eritrea .

We zijn trots op de cohesie binnen de vereniging, welke los staat van loopervaring of niveau.

We willen verdergaan op de fundering van Geldrop Runners door de trainingen volgens de souplesse methode te consolideren. We zijn voornemens de vereniging meer toegankelijk te maken voor werkelijke startende lopers door in samenspraak met de technische commissie het start-to-run concept te implementeren.

De komende jaren hebben we elkaar hard nodig. Vele handen maken licht werk. We stellen het uitermate op prijs als je je beschikbaar stelt voor hand en spandiensten, in een commissie of voor andere aan Geldrop Runners verbonden activiteiten of in het bestuur ( openstaande vacature van secretaris). In de laatste nieuwsbrief hebben we als bestuur dit belangrijk onderwerp al onder de aandacht gebracht.

Geldrop Runners heeft een positie binnen de gemeente Geldrop Mierlo. We willen waar mogelijk een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Een mooi voorbeeld is de financiële ondersteuning aan stichting Heppie. Geldrop Runners wil een proactieve en open houding aannemen m.b.t. gezamenlijk te organiseren activiteiten, zoals de Libertyloop, Geldrop- Mierlopen en ‘t is voor Niks loop. Voor deze wedstrijden zijn vrijwilligers nodig. Zonder vrijwilligers, geen wedstrijd.

En zoals Angera in haar nieuwjaars boodschap van 2010 als aangaf, “”alleen kan je veel, samen kunnen we meer “”.

Vanuit het bestuur zijn we blij met constructieve feed back vanuit de leden en andere betrokkenen. Een vereniging zonder betrokken leden, is als een feest zonder gasten. Ik spreek de hoop uit dat iedereen blijft genieten van de verbondenheid met Geldrop Runners en de hoop dat we als bestuur blijven varen op een actieve betrokkenheid van de leden en sponsoren.

Marcel Vos

voormalig voorzitter van Geldrop Runners