Wijziging huishoudelijke reglement

1. Dit huishoudelijk reglement wordt jaarlijks geactualiseerd door het bestuur in overleg met de commissies en werkgroepen.

2. Ieder jaar stelt de algemene ledenvergadering het huishoudelijk reglement vast