Commissies en Werkgroepen

1. TRAINERSTEAM
De trainersgroep bestaat uit de Technische commissie en de trainers. Het hoofddoel is: trainingen geven op basis van de Souplessemethode. Het kenmerk van de Souplessemethode is dat met rustige korte intervallen een lichtvoetige veerkrachtige loopstijl wordt aangeleerd terwijl met rustige lange intervallen aan het duurvermogen wordt gewerkt. Leden van het trainersteam volgen zo mogelijk trainerscursussen bij de KNAU. De trainers geven voorlichting over trainingsmethode, en zorgen voor instroom van nieuwe trainers.

Soorten functies en korte beschrijving van de taak:
– De technische commissie belegt en leidt de trainersvergaderingen. Is contactpersoon tussen bestuur en de trainers.
– Technische commissie is verantwoordelijk voor de algemene methode en opzet van de trainingen.
– Vangt de nieuwe leden op en verzorgt de eerste begeleiding.
– Daarnaast begeleidt, motiveert en instrueert de technische Commissie de overige trainers o.a. via het geven van workshops.
– Ook zorgt de technische Commissie waar mogelijk voor begeleiding van lopers.
– De trainers verzorgen de trainingen en maken in overleg met de technische Commissie de trainingsschema’s.

2. WEDSTRIJDCOMMISSIE
Deze commissie bestaat uit tenminste vier leden, de doelstellingen en taken zijn de volgende: tenminste 1 wedstrijd per jaar organiseren.
Alle activiteiten inrichten en/of begeleiden die hiervoor nodig zijn :
– Contacten leggen en afspraken maken met gastheer
– Werken volgens budget : inschrijvingsgeld en geld beschikbaar gesteld door sponsors.
– Promotionele activiteiten : inschrijven op diverse hardloopkalenders, inschrijven.nl, ontwerpen en verspreiden van posters en flyers, verenigingen aanschrijven enz.
– Inrichten en organisatie tijdens de wedstrijd : parkoers, jury, secretariaat, uitslagverwerking, prijsuitreiking
– Werven van vrijwilligers, en deze voorzien van de instructies om de wedstrijd mogelijk te maken
– Contacten onderhouden met wedstrijdcommissies van andere loopverenigingen
– Zorg dragen voor externe publiciteit

3. ACTIVITEITENCOMMISSIE
Deze commissie bestaat uit tenminste drie leden en heeft tot taak:
Organiseren van een nieuwjaarsreceptie, een afterparty na de marathon Eindhoven en zo mogelijk nog één of meer andere activiteiten (zoals een barbecue of een feest voor de vereniging)

4. REDWEB
Deze commissie bestaat uit vier leden. De taken zijn:
– Bijhouden en vernieuwen van de website
– Actualiseren van de informatie op de subpagina’s
– Bijhouden van de agenda en de uitslagen
– Regelmatig verversen en aantrekkelijk houden van de homepage
– Onderhouden van contacten met leden die een bijdrage leveren

5. LIEF EN LEED COMMISSIE
Deze commissie bestaat uit twee leden en heeft de volgende taken
– Versturen aan degene die geblesseerd is een kaartje “ beterschap”
– Bezorgen bloemetje aan iemand die een operatie heeft gehad of in het ziekenhuis ligt.
– Onderhouden van contact (via mail of telefonisch) met personen die een tijdje niet komen trainen

6. SPONSORCOMMISSIE
Deze commissie bestaat uit twee leden en heeft de volgende taken:
– Opstellen sponsoringbeleid
– Samenstellen sponsorpakketten
– Contacten leggen met eventuele nieuwe sponsors en de zaken te behartigen van huidige sponsors.
– Contacten onderhouden met sponsoren
– (Toezien op) uitvoering van sponsortegenprestaties

7. KASCOMMISSIE
Deze bestaat uit twee of drie leden en heeft tot taak:
– Het controleren van de jaarcijfers op onjuist- en onvolkomenheden in opdracht van de algemene ledenvergadering
– Na akkoordbevinding dit melden aan de algemene ledenvergadering zodat deze het bestuur decharge voor het afgelopen boekjaar kan verlenen.

8. ONAFHANKELIJK ADVIES COMMISSIE
Deze bestaat uit drie leden en heeft als taak:
– Beschikbaar zijn voor gesprekken met het bestuur
– Op verzoek van het bestuur geven van ondersteuning en advies.
– Op aanvraag van leden gesprekken voeren over geschillen of conflicten, zie artikel 15 hieronder.

9. KLEDINGCOMMISSIE
Deze bestaat uit twee leden en heeft de volgende taken:
– ontwikkelen van een kwalitatief functionele loopkledinglijn voor de leden tegen een redelijke prijs
– ervoor zorgen dat de leden 1x per jaar mogelijkheid geboden om artikelen van de kledinglijn te aan te schaffen tegen vooraf vastgestelde prijzen
– onderhouden van het contact met de leverancier ten aanzien van kwaliteit, uniformiteit en levertijd