Algemene taken commissies

1. Het bestuur zorgt door middel van een vaste contactpersoon uit haar midden voor een adequate ondersteuning en advisering aan de commissies.

2. Iedere commissie benoemt een voorzitter die als aanspreekpunt voor het bestuur fungeert.

3. Dubbelfuncties worden vermeden, d.w.z dat een bestuurslid geen voorzitter van een commissie kan zijn en een voorzitter van een commissie geen voorzitter van een andere commissie.

4. Iedere commissie stelt jaarlijks een vergaderschema, een eigen begroting en een eigen beleidsplan op, voor zover dit nodig wordt geacht. Deze stukken worden voor de jaarvergadering bij het bestuur ingediend en met het bestuur besproken. Het bestuur kent zo nodig na overleg budgetten toe.

5. Jaarlijks presenteren de commissies hun plannen in de algemene ledenvergadering.

6. Omdat de trainers een centrale rol spelen in onze vereniging, presenteert het trainersteam belangrijke nieuwe ontwikkelingen zo nodig tussentijds.