Communicatie

1. Het bestuur, de trainers, de commissies en de leden maken voor belangrijke mededelingen gebruik van de nieuwsbrief of de website.

2. Het bestuur nodigt iedere commissie of werkgroep periodiek uit bij de bestuursvergadering.

3. De leden en de commissies hebben het recht om bij het bestuur een bepaalde kwestie aan te kaarten. Hiervoor is in principe het eerste kwartier van iedere bestuursvergadering gereserveerd.

4. Kritiek op de gang van zaken tijdens een bepaalde training wordt eerst met de dienstdoende (assistent-) trainer besproken.

5. Kritiek op het gedrag van een persoon (een trainer, een ander lid, of een buitenstaander) wordt eerst met deze persoon zelf besproken en pas daarna met het bestuur.

6. Een verschil van mening binnen een commissie of werkgroep wordt allereerst binnen de eigen groep opgelost, pas daarna kan dit desgewenst aan het bestuur worden voorgelegd.

7. Uiteindelijk kan waar nodig eventueel een klacht worden ingediend en een beroep worden gedaan op bemiddeling door de Onafhankelijke Advies Commissie. De leden hiervan kunnen persoonlijk benaderd worden of via 040 2812135 enh.oostendorp@onsneteindhoven.nl