Beleidsplan

1. In het beleidsplan wordt een algemene koers uitgezet voor de komende 3-5 jaar. Hierin worden de centrale thema’s en speerpunten vastgelegd.

2. Het beleidsplan wordt ieder jaar voor de komende drie jaar herschreven, hierbij wordt tijdig gezorgd voor input vanuit alle commissies en werkgroepen. De input wordt door het bestuur met de commissies besproken.

3. Het beleidsplan wordt ieder jaar vertaalt in een jaarplan/ activiteitenprogramma.

4. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af over het beleid in de algemene ledenvergadering. De vaste commissies rapporteren jaarlijks hun werkzaamheden en plannen aan de algemene ledenvergadering.