Aansprakelijkheid

1. Geldrop Runners is als vereniging aangesloten bij de KNAU en is daarmee verzekerd tegen schade in verenigingsverband toegebracht aan derden

2. Voor de leden zijn op die manier via de KNAU twee verzekeringen afgesloten:
A) een aansprakelijkheidsverzekering
B) een ongevallenverzekering
Daarnaast geldt voor de bestuursleden van de vereniging een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering. Opwww.atletiekunie.nl staan de dekkingsvoorwaarden.

3. Dit laat onverlet dat leden redelijkerwijs alles moeten doen om schade toegebracht aan derden te voorkomen. De richtlijnen onder het hoofdstuk Veiligheid zijn hiervan een onderdeel.