Algemeen

1. Het onderhavige huishoudelijk reglement is een algemeen reglement zoals bedoeld in artikel 19 uit de Statuten van de vereniging Geldrop Runners van 1 oktober 2007. Het reglement mag dan ook niet strijdig zijn met de genoemde statuten noch met officiële wetgeving. De wetgeving gaat boven de statuten , de statuten boven dit reglement.

2. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 5 maart 2012 conform de mogelijkheid die artikel 19 lid 1 van de statuten biedt.

3. De vereniging Geldrop Runners is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU)